Medicinal Plants : zheng BAI BU

« Back to the list

蒸百部

zheng BAI BU

Stemonae Japonica (Bl.) Miq. (MANG SHENG BAI BU); Stemona Sessilifolia (Miq.) Franch. et Sav. (ZHI LI BAI BU); Stemona Tuberosa Lour. (DUI YE BAI BU)

Nature : Warm (Wen)
Tastes : bitter (ku) - sweet (gan) -
Tropisms : Lung (fei) -