Medicinal Plants : yan zhi XIAO HUI XIANG

« Back to the list

盐炙小茴香

yan zhi XIAO HUI XIANG

Foeniculum Vulgare

Nature : Warm (Wen)
Tastes : slightly salted (wei xian) - pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Stomach (wei) - Liver (gan) - Spleen (pi) - Kidney (shen) -