Medicinal Plants : yan zhi SHA YUAN ZI

« Back to the list

盐炙沙苑子

yan zhi SHA YUAN ZI

Astragalus Complanatus R. Br.

Nature : Warm (Wen)
Tastes : sweet (gan) - slightly salted (wei xian) -
Tropisms : Liver (gan) - Kidney (shen) -