Medicinal Plants : yan zhi HUANG QI

« Back to the list

盐炙黄芪

yan zhi HUANG QI

Astragalus Membranaceus Bunge mogholicus (MENG GU HUANG QI, NEI MENG HUANG QI); Astragalus Membranaceus (Fisch.)Bunge (MO JA HUANG QI, HUANG QI); Hedysarum Polybotrys Hand. (HONG QI)

Nature : Warm (Wen)
Tastes : sweet (gan) - slightly salted (wei xian) -
Tropisms : Lung (fei) - Spleen (pi) - Kidney (shen) -