Medicinal Plants : yan zhi GOU QI ZI

« Back to the list

盐炙枸杞子

yan zhi GOU QI ZI

Lycium Chinese Mill. (GOU QI); Lycium Barbarum L. (NING XIA GOU QI)

Nature : Neutral
Tastes : sweet (gan) - slightly salted (wei xian) -
Tropisms : Liver (gan) - Lung (fei) - Kidney (shen) -