Medicinal Plants : yan zhi CHE QIAN ZI

« Back to the list

盐炙车前子

yan zhi CHE QIAN ZI

Plantago Asiatica L. (CHE QIAN); Plantago Depressa Willd. (PING CHE QIAN)

Nature : Slightly cold
Tastes : sweet (gan) - slightly salted (wei xian) -
Tropisms : Liver (gan) - Lung (fei) - Kidney (shen) -