Medicinal Plants : yan zhi BEI XIE = yan zhi BI XIE

« Back to the list

盐炙萆解

yan zhi BEI XIE = yan zhi BI XIE

Dioscorea Hypoglauca Palinbin (BI XIE, FEN BI XIE); Dioscorea Septemloba Thumb. (MIAN BI XIE)

Nature : Neutral
Tastes : bitter (ku) - slightly salted (wei xian) -
Tropisms : Stomach (wei) - Liver (gan) - Bladder (pang guang) -