Medicinal Plants : yan zhi BAI JI LI = yan zhi CI JI LI

« Back to the list

盐炙白蒺藜

yan zhi BAI JI LI = yan zhi CI JI LI

Tribulus Terrestris

Nature : Neutral
Tastes : bitter (ku) - slightly salted (wei xian) - pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Liver (gan) -