Medicinal Plants : xian SHENG DI (HUANG)

« Back to the list

鲜生地

xian SHENG DI (HUANG)

Rehmannia Glutinosa (DI HUANG)

Nature : Cold
Tastes : bitter (ku) - sweet (gan) -
Tropisms : Heart (Xin) - Liver (gan) - Kidney (shen) -