Medicinal Plants : xian JIN YIN HUA = xian REN DONG HUA

« Back to the list

鲜金银花=鲜忍冬花

xian JIN YIN HUA = xian REN DONG HUA

Lonicera Japonica (REN DONG); Lonicera Hypoglauca (HONG XIAN REN DONG); Lonicera Dasystyla (MAO HUA ZHU REN DONG); Lonicera Confusa (SHAN YIN REN DONG)

Nature : Cold
Tastes : sweet (gan) -
Tropisms : Stomach (wei) - Large intestine (da chang) - Lung (fei) -