Medicinal Plants : xian DAN ZHU YE

« Back to the list

鲜淡竹叶

xian DAN ZHU YE

Lophatherum Gracile Brongn.

Nature : Cold
Tastes : sweet (gan) - insipid, tasteless (dan) -
Tropisms : Heart (Xin) - Stomach (wei) - Small intestine (xiao chang) -