Medicinal Plants : sheng WU ZHU YU

« Back to the list

生吴茱萸

sheng WU ZHU YU

Evodia Rutaecarpa

Nature : Hot
Tastes : bitter (ku) - pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Stomach (wei) - Liver (gan) - Spleen (pi) - Kidney (shen) -