Medicinal Plants : sheng JIANG CAN = sheng BAI JIANG CAN

« Back to the list

生僵蚕

sheng JIANG CAN = sheng BAI JIANG CAN

Bombyx Mori Linnaeus

Nature : Neutral
Tastes : pungent, acrid (xin) - salted (xian) -
Tropisms : Liver (gan) - Lung (fei) -