Medicinal Plants : sheng CANG ER ZI

« Back to the list

生苍耳子

sheng CANG ER ZI

Xanthium Sibiricum Patr. et Widd.

Nature : Slightly warm
Tastes : sweet (gan) - slightly bitter (wei ku) - pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Lung (fei) -