Medicinal Plants : sheng BAI GUO = sheng YIN XING

« Back to the list

生白果

sheng BAI GUO = sheng YIN XING

Ginkgo Biloba L.

Nature : Neutral
Tastes : bitter (ku) - astringent, harsh (se) - sweet (gan) -
Tropisms : Lung (fei) -