Medicinal Plants : mi zhi BAI HE

« Back to the list

蜜炙百合

mi zhi BAI HE

Lilium Brownii var.Colchesteri, Lilium Brownii var. Viridulum (BAI HE); Lilium Pumilum (XI YE BAI HE); Lilium Lancifolium (JUAN DAN)

Nature : Neutral
Tastes : sweet (gan) -
Tropisms : Heart (Xin) - Lung (fei) -