Medicinal Plants : jiu zhi WU JIA PI

« Back to the list

酒炙五加皮

jiu zhi WU JIA PI

Acanthopanax Gracilistylus (WU JIA)

Nature : Warm (Wen)
Tastes : slightly bitter (wei ku) - pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Liver (gan) - Kidney (shen) -