Medicinal Plants : jiu zhi SHEN JIN CAO

« Back to the list

酒炙伸筋草

jiu zhi SHEN JIN CAO

Lycopodium Clavatum

Nature : Warm (Wen)
Tastes : bitter (ku) - pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Liver (gan) - Spleen (pi) - Kidney (shen) -