Medicinal Plants : jiu zhi SANG JI SHENG

« Back to the list

酒炙桑寄生

jiu zhi SANG JI SHENG

Taxillus Chinensis (Dc.) Danser.

Nature : Slightly warm
Tastes : bitter (ku) - sweet (gan) - slightly pungent (se xin) -
Tropisms : Liver (gan) - Kidney (shen) -