Medicinal Plants : jiu zhi ROU CONG RONG

« Back to the list

酒炙肉苁蓉

jiu zhi ROU CONG RONG

Cistanche Deserticola (ROU CONG RONG); Cistanche Salsa (CONG RONG)

Nature : Warm (Wen)
Tastes : acid, sour (suan) - sweet (gan) - slightly pungent (se xin) - salted (xian) -
Tropisms : Large intestine (da chang) - Kidney (shen) -