Medicinal Plants : jiu zhi CHI SHAO (YAO)

« Back to the list

酒炙赤芍

jiu zhi CHI SHAO (YAO)

Paeonia Veitchii (CHUAN CHI SHAO); Paeonia Obovota (CAO SHAO YAO)

Nature : Neutral
Tastes : bitter (ku) -
Tropisms : Liver (gan) -