Medicinal Plants : jiu zheng CHANG SHAN

« Back to the list

酒蒸常山

jiu zheng CHANG SHAN

Dichroa Febrifuga Lour.

Nature : Slightly cold
Tastes : bitter (ku) - pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Heart (Xin) - Liver (gan) - Lung (fei) -