Medicinal Plants : jiu chao SHENG DI (HUANG)

« Back to the list

酒炒生地

jiu chao SHENG DI (HUANG)

Rehmannia Glutinosa (DI HUANG)

Nature : Slightly cool
Tastes : sweet (gan) - slightly acid (wei suan) - slightly bitter (wei ku) -
Tropisms : Heart (Xin) - Liver (gan) - Kidney (shen) -