Medicinal Plants : jiu chao CHE QIAN ZI

« Back to the list

酒炒车前子

jiu chao CHE QIAN ZI

Plantago Asiatica L. (CHE QIAN); Plantago Depressa Willd. (PING CHE QIAN)

Nature : Slightly cold
Tastes : sweet (gan) - slightly acid (wei suan) -
Tropisms : Liver (gan) - Lung (fei) - Kidney (shen) -