Medicinal Plants : jiang zhi ZHU RU

« Back to the list

姜汁竹茹

jiang zhi ZHU RU

Bambusa Tultoides Munro (QING GAN ZHU); Phyllostachys Nigra (Lodd.) Munro var. Henonis (Mitf.) Stapf ex Rendle (GUAN MU DAN ZHU)

Nature : Slightly cool
Tastes : sweet (gan) - pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Stomach (wei) - Lung (fei) - Gallbladder (dan) -