Medicinal Plants : jiang zhi HOU PO

« Back to the list

姜汁厚朴

jiang zhi HOU PO

Magnolia Officinalis; Magnolia Officinalis Biloba

Nature : Warm (Wen)
Tastes : bitter (ku) - drying action (zao) - pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Stomach (wei) - Large intestine (da chang) - Lung (fei) - Spleen (pi) -