Medicinal Plants : fu chao ZHI KE = fu chao ZHI QIAO

« Back to the list

麸炒枳壳

fu chao ZHI KE = fu chao ZHI QIAO

Citrus Aurantium (SUAN CHENG); Citrus Sinensis Osbeck (TIAN CHENG)

Nature : Neutral
Tastes : bitter (ku) - slightly pungent (se xin) -
Tropisms : Stomach (wei) - Large intestine (da chang) - Spleen (pi) -