Medicinal Plants : fu chao WU ZEI GU = fu chao HAI PIAO XIAO

« Back to the list

麸炒乌贼骨

fu chao WU ZEI GU = fu chao HAI PIAO XIAO

Sepiella Maindroni (WU ZHEN WU ZEI); Sepia Esculenta (JIN WU ZEI)

Nature : Slightly warm
Tastes : slightly astringent (wei se) - salted (xian) -
Tropisms : Stomach (wei) - Liver (gan) - Spleen (pi) -