Medicinal Plants : fu chao BEI XIE = fu chao BI XIE

« Back to the list

麸炒萆解

fu chao BEI XIE = fu chao BI XIE

Dioscorea Hypoglauca Palinbin (BI XIE, FEN BI XIE); Dioscorea Septemloba Thumb. (MIAN BI XIE)

Nature : Neutral
Tastes : slightly bitter (wei ku) -
Tropisms : Stomach (wei) - Liver (gan) - Bladder (pang guang) -