Medicinal Plants : duan ZHEN ZHU MU

« Back to the list

煅珍珠母

duan ZHEN ZHU MU

Hyriopsis Cumingii (SAN JIAO FAN BANG); Cristaria Plicata (ZHE WEN GUAN BANG); Pteria Martensii (MA ZHEN ZHU BEI)

Nature : Slightly cold
Tastes : astringent, harsh (se) - salted (xian) -
Tropisms : Heart (Xin) - Liver (gan) -