Medicinal Plants : duan SHI JUE MING

« Back to the list

煅石决明

duan SHI JUE MING

Haliotis Diversicolor (JIU KONG BAO); Haliotis Giganteus Discus (PAN D BAO); Haliotis Discus Hannai Ino (ZHOU WEN PAN BAO); Haliotis Ovina (YANG BAO); Haliotis Ruber (AO ZHOU BAO); Haliotis Asinina (ER BAO); Haliotis Laevigata (BAI BAO)

Nature : Neutral
Tastes : slightly astringent (wei se) - salted (xian) -
Tropisms : Liver (gan) -