Medicinal Plants : chao jiao ZHI ZI

« Back to the list

炒焦栀子(梔子)

chao jiao ZHI ZI

Gardenia Jasminoides Ellis Radicans

Nature : Slightly cold
Tastes : slightly bitter (wei ku) -
Tropisms : Heart (Xin) - Stomach (wei) - Liver (gan) - Lung (fei) - Triple burner (san jiao) -