Medicinal Plants : chao jiao CHAI HU

« Back to the list

炒焦柴胡

chao jiao CHAI HU

Bupleurum Chinense: BEI CHAI HU, YING CHAI HU; Bupleurum Scorzonerifolium: NAN CHAI HU, RUAN CHAI HU

Nature : Neutral
Tastes : bitter (ku) - slightly pungent (se xin) -
Tropisms : Liver (gan) - Pericardium (xin bao) - Triple burner (san jiao) - Gallbladder (dan) -