Medicinal Plants : chao jiao BAI QIAN

« Back to the list

炒焦白前

chao jiao BAI QIAN

Cynanchum Stautoni (Decne.) Schltr. Ex Levl. (LIU YE BAI QIAN); Cynanchum Glaucescens (Decne.) Hand.-Mazz. (YUAN HUA YE BAI QIAN)

Nature : Warm (Wen)
Tastes : sweet (gan) - slightly pungent (se xin) -
Tropisms : Lung (fei) -