Medicinal Plants : chao huang SHAN ZHA

« Back to the list

炒黄山楂

chao huang SHAN ZHA

Crataegus Cuneata (YE SHAN ZHA, NAN SHAN ZHA); Crataegus Pinnatifida (SHAN ZHA, BEI SHAN ZHA)

Nature : Warm (Wen)
Tastes : acid, sour (suan) - sweet (gan) - slightly astringent (wei se) -
Tropisms : Stomach (wei) - Liver (gan) - Spleen (pi) -