Medicinal Plants : chao YAN HU SUO

« Back to the list

炒延胡索

chao YAN HU SUO

Corydalis Yanhusuo W.T. Wang (YAN HU SUO); Corydalis Ambiga Cham. et Schlecht var.Amurensis Maxim (DONG BEI YAN HU SUO); Corydalis Turschaninovii Bess. (CHI BAN YAN HU SUO)

Nature : Warm (Wen)
Tastes : slightly bitter (wei ku) - slightly pungent (se xin) -
Tropisms : Heart (Xin) - Liver (gan) - Spleen (pi) -