Medicinal Plants : chao BAI JIE ZI

« Back to the list

炒白芥子

chao BAI JIE ZI

Brassica Alba (L.) Boiss., Sinapis Alba (L.) Boiss. (BAI JIE); Brassica Juncea (L.) Czer. et Coss. (HUANG JIE ZI)

Nature : Warm (Wen)
Tastes : pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Lung (fei) -