Medicinal Plants : ZI ZHU (YE)

« Back to the list

紫珠(叶)

ZI ZHU (YE)

Callicarpa Macrophylla Vahl. (DA YE ZI ZHU); Callicarpa nudiflora Hook. et Arn. (LUO HUA ZI ZHU)

Nature : Cool
Tastes : bitter (ku) - astringent, harsh (se) -
Tropisms : Stomach (wei) - Liver (gan) - Lung (fei) -