Medicinal Plants : ZAO JIA = ZAO JIAO

« Back to the list

皂角

ZAO JIA = ZAO JIAO

Gleditsia Sinensis Lam.

Nature : Warm (Wen)
Tastes : pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Heart (Xin) - Large intestine (da chang) - Lung (fei) -