Medicinal Plants : YIN YANG HUO = XIAN LING PI

« Back to the list

淫羊藿

YIN YANG HUO = XIAN LING PI

Epimedium Grandiflorum Morr. (YIN YANG HUO); Epimedium Brevicornum Maxim. (XIN YE YIN YANG HUO); Epimedium Sagittatum Maxim. (JIAN YE YIN YANG HUO)

Nature : Warm (Wen)
Tastes : sweet (gan) - pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Liver (gan) - Kidney (shen) -