Medicinal Plants : YI BEI MU

« Back to the list

伊贝母

YI BEI MU

Fritillaria Pallidiflorae Schrenk (YI BEI MU); Fritillaria Tortifoliae X. Z. Duan et X. J. Zheng (TUO LI BEI MU); Fritillaria Yuminensis X. Z. Duan (YU MIN BEI MU)

Nature : Slightly cold
Tastes : bitter (ku) - sweet (gan) -
Tropisms : Lung (fei) -