Medicinal Plants : YAN HU SUO

« Back to the list

延胡索

YAN HU SUO

Corydalis Yanhusuo W.T. Wang (YAN HU SUO); Corydalis Ambiga Cham. et Schlecht var.Amurensis Maxim (DONG BEI YAN HU SUO); Corydalis Turschaninovii Bess. (CHI BAN YAN HU SUO)

Nature : Warm (Wen)
Tastes : bitter (ku) - pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Heart (Xin) - Liver (gan) - Spleen (pi) -