Medicinal Plants : XUN GU FENG

« Back to the list

寻骨风

XUN GU FENG

Aristolochia Mollissima

Nature : Neutral
Tastes : bitter (ku) - pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Liver (gan) -