Medicinal Plants : XUAN SHEN = YUAN SHEN

« Back to the list

玄参

XUAN SHEN = YUAN SHEN

Scrophularia Ningpoensis

Nature : Cold
Tastes : bitter (ku) - sweet (gan) - salted (xian) -
Tropisms : Stomach (wei) - Lung (fei) - Kidney (shen) -