Medicinal Plants : XU CHANG QING

« Back to the list

徐长卿

XU CHANG QING

Cynanchum Paniculatum

Nature : Warm (Wen)
Tastes : aromatic (xiang) - pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Stomach (wei) - Liver (gan) - Lung (fei) -