Medicinal Plants : XIAO SHI = KU XIAO

« Back to the list

消石

XIAO SHI = KU XIAO

Kalium Nitricum, Natrii Nitricum

Nature : Warm (Wen)
Tastes : bitter (ku) - salted (xian) -
Tropisms : Heart (Xin) - Spleen (pi) -