Medicinal Plants : WEI LING XIAN

« Back to the list

威灵仙

WEI LING XIAN

Clematidis Chinensis (WEI LING XIAN, RUAN LING XIANG); Clematidis Hexapetala (MIAN TUAN TIE XIAN LIAN); Clematidis Manshurica (DONG BEI TIE XIAN LIAN)

Nature : Warm (Wen)
Tastes : pungent, acrid (xin) - salted (xian) -
Tropisms : Bladder (pang guang) -