Medicinal Plants : WANG BU LIU XING

« Back to the list

王不留行

WANG BU LIU XING

Vaccaria Segetalis

Nature : Neutral
Tastes : bitter (ku) -
Tropisms : Stomach (wei) - Liver (gan) -