Medicinal Plants : TIAN XIAN ZI

« Back to the list

天仙子

TIAN XIAN ZI

Hyoscyamus Niger L.

Nature : Warm (Wen)
Tastes : bitter (ku) - pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Heart (Xin) - Stomach (wei) - Liver (gan) -