Medicinal Plants : TIAN XIAN TENG

« Back to the list

天仙藤

TIAN XIAN TENG

Aristolochia Debilis Sieb. Et Zucc. (MA DOU LING); Aristolochia Contorta Bge. (BEI MA DOU LING)

Nature : Warm (Wen)
Tastes : bitter (ku) -
Tropisms : Liver (gan) - Spleen (pi) - Kidney (shen) -